Barak2go - איך מתחילים ?

ברוכים הבאים לאפליקציה הסלולרית של "ברק" - Barak2go.

אפליקציה זו משקפת את המתרחש בתוכנת "ברק" בגרסת הדסקטופ למשתמש בחוץ - טכנאי, איש מכירות, נהג וכו'. האפליקציה תציג למשתמש את הלקוחות, הפעילויות עבורו ואת פגישות היומן שלו. נתונים אלו יאפשרו לו לסגור קריאות/פגישות, לחייג ללקוחות, לשלוח מייל ללקוח, לנווט לכתובת הלקוח וכו'. אז איך מתחילים ?

יש לגלוש באמצעות הדפדפן במכשיר לכתובת:

www.tevelsoft.co.il/m - יופיע מסך הזיהוי. לאחר תהליך הזיהוי (אם אתם מעוניינים להתנסות במערכת יש להזין במסך הזיהוי : מס' חברה 999999, שם משתמש: משתמש, סיסמא: 999999)

יופיע מסך התפריטים הראשי :

במסך זה ניתן לבחור לצפות בפעילויות הפתוחות המיועדות למשתמש, ליד המלה פעילויות ניתן לראות בכתום את מספר הפעילויות המיועדות להיום. אפשר גם לבחור לצפות ביומן היומי או להוסיף פעילות / לקוח חדש וכו'.

לאחר בחירת הכפתור במסך הראשי ניתן להגיע למספר אפשרויות המוצגות במסכים הבאים כדוגמא:

יצירת קשר ברק CRM